Laboratoř Lékařské genetiky Institutu reprodukční medicíny a genetiky v Karlových Varech splnila všechny podmínky k získání akreditace podle aktuálně nejpřísnější normy ISO 15 189 a v roce 2012 získala akreditaci ČIA.

Státním ústavem pro kontrolu léčiv bylo institutu vydáno rozhodnutí o povolení činnosti tkáňového zařízení v tomto rozsahu:

  • Opatřování, zpracování, vyšetřování, propuštění, skladování, distribuce reprodukčních buněk.
  • Genetické laboratorní vyšetření dárců k posouzení zdravotní způsobilosti a výběru dárců.

Výroční zpráva tkáňového zařízení za rok 2017 podle § 10 vyhlášky č. 422/2008 Sb.

 

Úspěšnost kumulativní terapie s dárcovskými oocyty
Komplexní péče
Dr. Uher a první dítě IVF střední Evropy v týmu prof. Pilky
0
Nulové čekací doby
Máme nasmlouvány všechny pojišťovny
powered by Lékaři Online

Kontakt

FertiCare SE
Radlická 3185/1c , Praha 5, 150 00

Kliniky:
FertiCare Karlsbad Fertility:
Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary
FertiCare Prague:
Radlická 3185/1c, Praha 5

© 2014 - 2018 Karlsbad Fertility - FertiCare SE