Objednat
Lékařská genetika je rychle se rozvíjející lékařský obor, který čerpá z poznatků o vlivu genetických a vnějších faktorů na vznik nejrůznějších vad a chorob. V současné době se klinická genetika podílí především na prevenci a diagnostice. Prevence představuje zjišťování genetického rizika různých vývojových vad plodu a chorob, diagnostika odhaluje vývojové vady, geneticky podmíněné choroby a jejich riziko. Zároveň vyšetřuje i nosičství určitých chorob, tzn., že jedinec chorobou sám netrpí, ale jeho potomci by již nemocní být mohli.

Genetické vyšetření je nyní dostupné i v Karlových Varech. V prostorách Institutu reprodukční medicíny a genetiky se nachází genetická ambulance s laboratoří lékařské genetiky.

Laboratoř lékařské genetiky při Institutu reprodukční medicíny a genetiky si klade za cíl poskytovat vyšetření materiálů nejen pro IVF centrum, ale nabízet tyto služby i zdravotnickým zařízením v rámci Karlovarského kraje. Spektrum nabízených vyšetření rádi rozšíříme dle požadavků lékařů.

Jako jediná laboratoř tohoto typu v Karlovarském kraji nabízíme své kapacity lékařům s benefitem, že nejsou nuceni odesílat nabraný materiál do laboratoří mimo náš kraj. Výsledky vyšetření poskytujeme nejdéle do 14 dnů od dodání vzorků do laboratoře, u statim vzorků jsme schopni zajistit výsledky molekulárně biologického vyšetření do druhého dne, u cytogenetického vyšetření do čtyř dnů.

Žádanky o vyšetření jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení.
http://www.genetikakv.cz/


Informace pro pacienty

O genetice

Genetika se stala fenoménem doby. Každý jedinec nese ve svém organismu soubor genů (vloh). Tyto geny určují jeho genotyp, tedy jeho vzhled, vlastnosti, ale také dispozice k určitým chorobám. Genetické testování představuje nejmodernější metodu zjišťování přítomnosti těchto genů. Pacientovi obvykle doporučí genetické vyšetření lékař na základě rodinné anamnézy nebo známých rizik. Také Vám je nyní dostupné genetické vyšetření v Karlových Varech, v jediné akreditované Laboratoři lékařské genetiky v Karlovarském kraji. Laboratoř je součástí Karlsbad Fertility v Karlových Varech, je akreditována dle ČSN EN ISO 15189 a poskytuje genetická vyšetření v oblasti molekulární genetiky a cytogenetiky.

Genetické testování

Podstatou testování je zjištění konkrétní změny genu (mutace). Přítomnost testovaného mutace v organismu člověka je důležitým diagnostickým nebo prognostickým faktorem. Zjednodušeně řečeno, sledovaná forma genu se často vyskytuje v souvislosti s konkrétním onemocněním nebo určitá onemocnění sama vyvolává. Nespornou výhodou analýzy genů je možnost předvídat riziko vzniku daných chorob a to dlouho před propuknutím choroby. V řadě případů sice nemůžeme rozvoji dané choroby v plné míře zabránit, lze však významně omezit její následky. V návaznosti na zjištěné výsledky má proto lékař možnost pacientovi doporučit další konkrétní vyšetření nebo efektivní preventivní opatření. Protože pracujeme s Vaší DNA, je nutné si před molekulárně genetickým vyšetřením důkladně přečíst a podepsat Souhlas vyšetřované/ho (zákonného zástupce) s genetickým laboratorním vyšetřením.

Jaká vyšetření jsou k dispozici

Jak rozumět výsledkům

Hodnocení výsledků genetického vyšetření a určení dalšího vhodného postupu patří pouze do rukou lékaře. Výsledkem genetického testování není konkrétní hodnota, ale dozvíte se o sobě, zda jste nebo nejste nositelem určité mutace genu. Výsledek je tedy buď negativní nebo pozitivní. Negativní výsledek Vám poskytuje informaci, že s velkou pravděpodobností nejde o vyšetřované onemocnění. Pozitivní výsledek neznamená průkaz testovaného onemocnění, ale poskytuje nám informaci, že má testovaná osoba vyšší riziko rozvoje dané choroby. V případě pozitivního výsledku by mělo následovat doporučení lékaře k následným speciálním vyšetřením nebo k dlouhodobému sledování takové osoby v odborných ambulancích.

Odběru na genetické vyšetření se nemusíte bát. Genetická analýza se provádí z pacientovy DNA, tedy z jedné zkumavky žilní krve nebo tzv. bukálního stěru, který pacienta nijak nezatěžuje. Tento náběr se provádí pouhým stěrem vnitřní stěny dutiny ústní speciální vatovou štětičkou, je tedy neinvazivní, bezbolestný a zároveň velmi bezpečný.

Ceník služeb

Ceny služeb najdete na www.genetikakv.cz.

Další informace

 

powered by Lékaři Online

Kontakt

FertiCare SE
Radlická 3185/1c , Praha 5, 150 00

Kliniky:
FertiCare Karlsbad Fertility:
Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary
FertiCare Prague:
Radlická 3185/1c, Praha 5

© 2014 - 2020 Karlsbad Fertility - FertiCare SE
FertiCare SE is member of the group formed by Universal Clinics S.L.U. and Dr Petr Uher and their respective subsidiaries.