Objednat
Ač se to nezdá, s poruchou plodnosti se dnes potýká každý 7. partnerský pár. Současná medicína je čím dál sofistikovanější, a tak asistovaná reprodukce přestává být tabuizovaným tématem a léčbu neplodnosti podstupuje stále více postižených párů. Ostatně díky různým metodám umělého oplodnění dnes v každé třídě základní školy sedí nějaké dítě tzv. ze zkumavky.

Léčba neplodnosti (asistovaná reprodukce) zahrnuje léčebné postupy a techniky od těch jednoduchých po ty nejsložitější, při kterých se v embryologické laboratoři manipuluje s vajíčky a spermiemi s cílem napomoci k otěhotnění ženy.

Asistovaná reprodukce na klinice Karlsbad Fertility

Našim klientům nabízíme všechny dostupné metody, využíváme nejmodernější přístrojovou techniku, která usnadňuje jak používané diagnostické metody, tak i samotné metody umělého oplodnění. Při léčbě neplodnosti ale nejde jen o to maximálně využít všechny možnosti medicíny a nejmodernější přístrojovou techniku, důležitá je také psychická pohoda a vyrovnanost. Pro většinu párů totiž neplodnost představuje velkou zátěž, která značně ovlivňuje partnerský život, sexuální soužití i vztahy v rodině. 

Naše klinika patří k předním pracovištím asistované reprodukce, nejsme však žádná „továrna na děti“, naopak, děláme léčbu na míru. Každé ženě, každému páru se věnujeme individuálně, usilujeme o to, aby každá klientka navštěvovala po celou dobu léčby jen jednoho lékaře, ke kterému bude mít maximální důvěru. Vždy si najdeme čas s klienty popovídat a vše do detailu vysvětlit. Důležitá je pro nás důvěra, pohoda, spokojenost klientů a samozřejmě úspěšnost léčby. Ta se na naší klinice v závislosti na léčeném problému a věku pacientky v současnosti pohybuje od 50 do 70 %.

Možnosti léčby neplodnosti

Každá léčba vždy vyžaduje správnou diagnózu, proto je při první návštěvě kliniky nutný vstupní pohovor a řada základních vyšetření obou partnerů. Na jejich základě lze odhalit nebo vyloučit případná onemocnění či vady vnitřních pohlavních orgánů, poruchy v menstruačním cyklu s vlivem na dozrávání vajíček, posoudit kvalitu spermií atd., a tak zjistit příčiny problémů a stanovit nejvhodnější způsob léčby.

Vlastní nebo darovaná

Základní princip umělého oplodnění je známý – ke spojení vajíčka a spermie dochází mimo tělo ženy. A využít při tom lze nejen vlastní, ale i darovaná vajíčka, to pokud žena z jakéhokoli důvodu vlastní vajíčka použít nemůže. Stejně tak, pokud muž není z jakékoholi důvodu schopen produkce zdravých spermií, používají se pro umělé oplodnění darované spermie a je-li problém oboustranný a ani jeden z partnerů není schopen produkce zdravých vajíček ani spermií, využívají se v léčbě darovaná embrya. Dárci musí být vždy zcela zdraví a podstupují veškerá potřebná vyšetření včetně genetických vyšetření stanovených zákonem a testů odhalujících pohlavně přenosná onemocnění.

Genetika

V rámci umělého oplodnění se v některých případech provádí i genetická diagnostika samotných embryí, a to ještě před přenosem do dělohy. Pro přenos jsou vybrána pak jen z hlediska tohoto vyšetření zdravá embrya, což úspěšnost umělého oplodnění zvyšuje.

Alternativní léčba

Každý člověk je jiný, více či méně trpělivý, má své představy a také dává přednost jiným postupům... Proto na naší klinice klademe velký důraz na individuální přístup a v léčbě neplodnosti využíváme všechny nejmodernější dostupné metody. V rámci podpůrné léčby se nevyhýbáme ani alternativním způsobům léčby. Provádíme akupunkturu a doporučujeme ostatní alternativní způsoby léčby jako efektivní doplněk klasické západní medicíny.

 

Metody léčby neplodnosti

  • Podpora ovulace - Vyvolání ovulace s následným časováním pohlavního styku patří mezi nejjednodušší neinvazivní způsoby léčby neplodnosti. Ovulace je totiž nezbytným předpokladem otěhotnění. Rizika této metody jsou minimální, kromě rizika možnosti vzniku vícečetného těhotenství a možných komplikací s ním spojených.
  • IUI - Intrauterinní inseminace (IUI) je nejméně invazivní metoda asistované reprodukce, při které jsou spermie přímo zavedeny do děložní dutiny. Cílem je usnadnit spermiím cestu k vajíčku a zvýšit počet spermií ve vejcovodu, kde k oplození vajíčka dochází.
  • IVF - Mimotělní oplození (in vitro fertilizace) je klasická metoda léčby neplodnosti známá jako oplodnění ve zkumavce, kdy jsou za účelem oplození ke zralým vajíčkům v laboratoři přidány spermie. Je to nejběžnější forma asistované reprodukce, svou podstatou je nejblíže přirozenému oplodnění – probíhá sice mimo tělo v laboratoři, ale spermie musí do vajíčka proniknout samy, bez zásahu lékařů.
  • ICSI - Intracytoplasmická injekce spermie (ICSI) je mikromanipulační metoda, která spočívá ve vpravení spermie přímo do vajíčka – nahrazuje tak průnik spermie do vajíčka při přirozeném oplození. Jedná se o nejpoužívanější metodu asistované reprodukce.
  • Kultivace embryí - Při této metodě dochází k prodloužení doby kultivace oplodněných vajíček, což umožňuje vybrat pro přenos embrya do dělohy nejvhodnější a nejlépe se vyvíjející embryo.
  • Monitoring - V rámci metod umělého oplodnění je vajíčko a následně embryo kultivováno v laboratoři, ve speciálním inkubátoru. Vývoj embryí je pečlivě sledován, aby pro přenos do dělohy byla vybrána ta nejkvalitnější embrya.
  • Asistovaný hatching - Asistovaný hatching (AH) je mikromanipulační technika, při které je narušen glykoproteinový obal vajíčka (zona pellucida), čímž dochází k snadnějšímu uvolnění vnitřní buněčné části embrya a zvyšuje se úspěšnost uchycení embrya v děloze a tedy i šance na vznik těhotenství.
  • PICSI - Jedná se o mikromanipulační metodu, která umožňuje získat pro asistovanou reprodukci co nejkvalitnější zralé spermie, podobně jako k tomu dochází při přirozeném oplodnění.

Po umělém oplodnění

Ačkoli vám to zpočátku nepřijde, určitě je důležitá i péče po zákroku. Po skončení jakékoli léčby, ať se jedná o jednodušší nebo složitější metodu, vás čeká 14 dnů čekání. Bezprostředně po zákroku nejsou nutná žádná omezení ani změny životního stylu. Vyhněte se pouze nadměrné zátěži, tréninku v posilovně, zvedání těžkých břemen, maratonu nebo velkému stresu, vypusťte alkohol a kouření. V dalších dnech si naplánujte program, který vás přivede na jiné myšlenky a odvede pozornost jinam. Neseďte doma a nečekejte, dělejte vše, co máte rádi a snažte se být pozitivně naladěni. V těchto dnech dle doporučení lékaře stále pokračujte v užívání léků.

Po 14 dnech se výsledek terapie ověří pomocí těhotenského testu. Často postačí test z lékárny, je to nejjednodušší a nejrychlejší metoda, ale nebývá spolehlivá, proto i v případě negativního výsledku vždy doporučujeme výsledek potvrdit přesnějším krevním testem.

Po vyhodnocení výsledků

V případě neúspěchu umělého oplodnění se vám na klinice budeme i nadále věnovat, probereme s vámi průběh i výsledek léčby i další možnosti. A samozřejmě se domluvíme na dalším postupu. V každém případě bude nutné vysadit léky a 1 až 3 měsíce počkat. Pokud u nás budete mít zamražená embrya, můžeme v terapii velmi rychle pokračovat. V opačném případě je třeba dle domluvy s lékařem dopřát organizmu čas na regeneraci a zotavení, probrat stávající postup a další možnosti.

V případě úspěšnosti léčby, zhruba po dalších dvou týdnech, (4 týdny po transferu embrya do dělohy) zveme klientky na ultrazvukové vyšetření a v případě pozitivního ultrazvukového  nálezu klientky následně  předáváme do péče těhotenské poradny. Léky se po otěhotnění vysazují, většinou se užívají do 7. až 12. týdne těnotenství, vždy dle domluvy s lékařem.

Přesto, že naši kliniku poté definitivně opustíte, těšíme se na jakékoliv informace a zprávy o průběhu vašeho těhotenství, o vás i vašich dětech. Je pro nás velmi důležité sledovat, kolik dětí se i díky naší pomoci narodilo, a to nejen proto, abychom se mohli radovat s vámi, ale zejména proto, abychom novým klientům mohli sdělit úspěšnost naší léčby a tím pádem jím mohli dát naději, stejně jako kdysi vám, když jste k nám zavítali poprvé.

Mohlo by vás dále zajímat

powered by Lékaři Online

Kontakt

FertiCare SE
Radlická 3185/1c , Praha 5, 150 00

Kliniky:
FertiCare Karlsbad Fertility:
Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary
FertiCare Prague:
Radlická 3185/1c, Praha 5

© 2014 - 2020 Karlsbad Fertility - FertiCare SE
FertiCare SE is member of the group formed by Universal Clinics S.L.U. and Dr Petr Uher and their respective subsidiaries.