Objednat

Průběh léčby neplodnosti

 
1

Vstupní pohovor

Rádi bychom chtěli poukázat na to, že ke každému pacientovi přistupujeme zcela individuálně a proto není možné určit přesný průběh terapie a léčebného protokolu. Nicméně existuje ve většině případů určitý léčebný postup, ve kterém je možné se orientovat.

Před zahájením jakékoliv léčby je nutný takzvaný vstupní pohovor, kde jsou s lékařem detailně prohovořeny veškeré možné léčebné postupy a stanovený individuální plán terapie.

Ke vstupnímu pohovoru je možné se objednat telefonicky, nebo osobně na naší recepci.

Důležité je mít doporučení od svého ošetřujícího gynekologa, pokud ho v době objednání ještě nemáte k dispozici, lze toto doporučení přinést dodatečně, při další návštěvě. Je nutné, aby tuto návštěvu absolvovali oba partneři a to z důvodu kompletace veškerých zdravotních údajů.

Vstupní pohovory jsou prováděny každý den, od pondělí do pátku, v poledních a odpoledních hodinách. Na každý pár si vždy rezervujeme cca 1-2 hodiny pro velkou rozsáhlost informací.

Velice často se setkáváme s dotazem, co vše je nutné k první návštěvě doložit: V podstatě po vás budeme vyžadovat pouze doporučení, občanské průkazy a kartičky pojištěnce, pokud jste sezdaní kopii oddacího listu. V případě, že jste již podstoupili terapii v jiném centru asistované reprodukce, bude velkou výhodou dokumentace o předešlé léčbě. Vždy se s páry domlouváme na možnosti provedení spermiogramu a to v den pohovoru. Samozřejmě je možné spermiogram provést kterýkoliv jiný den, dle přání klienta.

 
2

IVF/ICSI

V případě, že se rozhodnete na základě vstupního pohovoru terapii v našem centru podstoupit, následují další vyšetření:

  • Serologické krevní testy u obou partnerů 
  • u ženy odběr hormonů mezi 2. - 5. dnem menstruačního cyklu
  • (FSH, LH,E2, PROLAKTIN, TESTOSTERON)
  • gynekologické vyšetření
 
3

Dalším krokem je samotná stimulační léčba.

Klientka se před samotnou stimulační léčbou v určité fázi menstruačního cyklu dostaví na kontrolní ultrazvuk a v případě, že ultrazvukový nález je zcela v pořádku, vystaví se stimulační protokol a klientka obdrží veškeré potřebné léky k terapii.

Plán je poté detailně vysvětlen naší lékařskou asistentkou, v rozhovoru nezapomínáme také na poučení o aplikaci léčebných látek. Přibližně kolem 6. dne stimulace se klientka dostaví na kontrolní USG, kde je lékařem v závislosti na výsledku ultrazvuku upravena stimulační dávka, tak aby byla zaručena optimální léčba. Celková délka stimulace je cca. 10-14 dní.

Ve většině případech následuje ještě jeden kontrolní ultrazvuk a pokud je velikost folikulů optimální, dochází okamžitě k rozhodnutí o termínu punkce (odebrání oocytů),který následuje za 2-4 dny.

 
4

Punkce

V den odběru oocytů je nutné, aby se partner dostavil k odevzdání spermií, pokud již dříve nebyli, například z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti partnera kryokonzervovány.

Bezprostředně po odběru oocytů dochází k jejich oplození a již následující den budete telefonicky informováni o výsledku oplození.

 
5

Embryotransfer

Přenos, neboli transfer embryí/a je prováděn 3.-5. den po oplození.

Pokud vám lékař předepíše léky pro období po embryotransferu, musíte tyto léky užívat pravidelně.

Po embryotransferu doporučujeme užívat si co nejvíce klidu a relaxace, což ovšem neznamená, že byste nemohli pokračovat ve své každodenní rutině. Vzhledem k tomu, že v této fázi je opravdu velice těžké ovlivnit proces implantace zevními podněty, doporučujeme nezabývat se otázkami o úspěchu léčby, neboť jsou psychicky zatěžujícími a spíše k nevýhodě. Doporučujeme v každém případě se vyvarovat návštěvám sauny, stejně tak jako dlouhému koupání v horké vodě.

Za 14 dní po embryotransferu je prováděn těhotenský test a dle jeho výsledku pak následně další rozhodnutí.

 

 

Terapie s dárcovskými oocyty

 
1

Vstupní pohovor

Pokud chcete podstoupit terapii s dárcovskými oocyty, je začátek plánování terapie podobný stejně jako u terapie IVF. Nejprve je nutné se dostavit s partnerem na vstupní pohovor, na který se lze objednat telefonicky nebo osobně přímo u nás v centru. Podklady, které máte k dispozici, například lékařské zprávy, laboratorní výsledky krve, eventuálně průběh předešlé terapie, můžete odeslat emailem, nebo nejpozději přinést v den vstupního pohovoru.

Budeme potřebovat tato vyšetření:

  • serologické výsledky krve u obou partnerů /ne starší jednoho roku/
  • gynekologické vyšetření
  • výsledky z cytologického vyšetření

Pokud těmito výsledky nedisponujete, mohou být veškerá vyšetření samozřejmě provedena v našem centru.

Během vstupního pohovoru, který povede jeden z našich špičkových lékařů, detailně prodiskutujete veškeré důležité body léčby neplodnosti, stejně tak budete mít dostatečný prostor pro kladení otázek. Po kompletaci dostupných výsledků, které si lékař prostuduje, vám bude doporučen lékařský postup. Podrobně s vámi pobere požadavky na dárkyni, tak aby došlo k optimálnímu výběru.

Jakmile se rozhodnete pro určitý léčebný postup, vytvoříme léčebný plán, který bude připravený přímo vám na míru. Váš vlastní menstruační cyklus bude synchronizovaný s menstruačním cyklem dárkyně. Samozřejmostí je i podrobný plán s jednotlivým rozpisem léků, které budete užívat na výstavbu sliznice před embryotransferem.

Při této návštěvě je možné doplnit zbývající vyšetření, která ještě nebyla provedena (krevní odběry, gynekologické vyšetření, atd.). Je zde možno také provést spermiogram a po domluvě s embryologickou laboratoří, mohou být spermie kryokonzervovány a dle nutnosti použity k plánované terapii.

 
2

Výběr dárkyně

Darování oocytů je v České republice legální a zcela anonymní. Poté, co nás informujete o základních znacích, jako je barva očí, barva vlasů, velikost, atd. popřípadě nám doneste vlastní fotografii a fotografii partnera, bude lékařem v souladu s těmito závaznými kritérii vybrána vhodná dárkyně.

Disponujeme jednou z největších dárcovských databází. Jsme proto schopni najít vhodnou dárkyni přímo na míru, bez delší čekací doby. Pokud nepocházíte z Evropy a máte zájem o dárkyni, která odpovídá specifickému etniku, jsme ochotní a díky našim kooperacím také schopni tyto specifické požadavky dodržet.

Jako dárkyně pro nás přicházejí v úvahu pouze zdravé ženy, do registru dárců  jsou zavzaty ve věku 18 - cca. 31 let, načež samotné darování je možné do 33. roku. Předtím, než je dárkyně za vzatá do naší databáze, získává lékaře od potencionální dárkyně kompletní lékařskou anamnézu. Každá dárkyně je také samozřejmě vyšetřena dle EU směrnic. Mimo jiné se také provádí vyšetření na přítomnost viru HIV, viru hepatitidy B, C a syfilis. Aby bylo zajištěno, že dárkyně splňuje naše mimořádné standardy, je také zjišťována i rodinná anamnéza. Díky tomu, že každá pacientka má k dispozici jednu dárkyni, nepřichází pro nás Eggsharing v úvahu.

 
3

Synchronizace cyklu

Po vytvoření vlastního individuálního léčebného protokolu začíná fáze synchronizace vlastního cyklu s menstruačním cyklem dárkyně. Pokud je synchronizace dosažena, začínáte s výstavbou děložní sliznice. Výstavba sliznice bude zajištěna vybranými léky. Stimulace dárkyně trvá cca 10-14 dní.

 
4

Embryotransfer

Jakmile je stanovený termín punkce u dárkyně (odběru oocytů), budete informováni vaším ošetřujícím lékařem o vývoji embryí a o přesném termínu embryotransferu. Punkce dárkyně, u které nemusíte být přítomni, následuje za 2-4 dny po poslední ultrazvukové kontrole dárkyně.

V den odběru oocytů musí být nejpozději odevzdány spermie, pokud tedy nebyly již dříve kryokonzervovány. Bezprostředně po úspěšné punkci dochází k oplodnění oocytů. Zda bylo oplození úspěšné a kolik oocytů bylo oplozeno vám můžeme oznámit okamžitě následující den.

Embryotransfer oplozeného vajíčka je prováděn v následujících 3-5 dnech.

powered by Lékaři Online

Kontakt

FertiCare SE
Radlická 3185/1c , Praha 5, 150 00

Kliniky:
FertiCare Karlsbad Fertility:
Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary
FertiCare Prague:
Radlická 3185/1c, Praha 5

© 2014 - 2020 Karlsbad Fertility - FertiCare SE
FertiCare SE is member of the group formed by Universal Clinics S.L.U. and Dr Petr Uher and their respective subsidiaries.