Dárcovství spermií patří mezi běžné a velmi úspěšné metody léčby neplodnosti. V České republice je dárcovství zárodečných buněk řešeno legislativou vycházející ze směrnic Evropské unie, které jsou závazné pro všechny členské státy. Jde zejména o zákon č. 296/2008 Sb. o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk a vyhlášku č. 422/2008 Sb.

Na základě platných zákonů České republiky je dárcovství zárodečných buněk dobrovolné a anonymní jak pro dárce, tak pro příjemce a děti počaté pomocí této metody. Klinika je povinna uchovávat zdravotní dokumentaci dárců a dárkyní po dobu 30 let a podléhá pravidelným kontrolám ze strany státních úřadů (Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ministerstvo zdravotnictví).

Dárcem spermií se může stát zdravý muž od 18 do 35 let věku, který splňuje všechna kritéria pro dárce spermií, stanovená na základě předchozího vyšetření.

Prvním krokem celého procesu je registrace nebo telefonické objednání na kliniku. Vyšetření zahájíme vyplněním vstupního dotazníku, konzultací s embryologem a pokud nebudou shledány závažné překážky k darování, proběhne odběr spermatu k vyšetření. Pokud bude spermiogram dobrý, podstoupíte odběry krve - testy na přenosná infekční onemocnění HIV, syfilis, žloutenky typu B a C, a genetické vyšetření. Cca za měsíc budete pozván znovu k odběru spermatu.

Naše klinika si velmi zakládá na diskrétním a komfortním prostředí pro celkový průběh vyšetření. Odběrová místnost je diskrétně vzdálena od čekárny, je propojená s laboratoří, takže vzorek přímo odevzdáváte laboratoři.

Rádi vám zodpovíme jakékoliv dotazy, které povedou k vašemu pohodlí.

Dárci vyplácíme náhradu ušlých výdajů spojené s darováním.

Úspěšnost kumulativní terapie s dárcovskými oocyty
Komplexní péče
Dr. Uher a první dítě IVF střední Evropy v týmu prof. Pilky
0
Nulové čekací doby
Máme nasmlouvány všechny pojišťovny
powered by Lékaři Online

Kontakt

FertiCare SE
Radlická 3185/1c , Praha 5, 150 00

Kliniky:
FertiCare Karlsbad Fertility:
Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary
FertiCare Prague:
Radlická 3185/1c, Praha 5

© 2014 - 2019 Karlsbad Fertility - FertiCare SE