Objednat

Monografie

 • Hourova M, Kralickova M, Uher P. Vývoj miminka před narozením. 1. vydání. Praha: Grada publishing, 2007. 112 stran. ISBN 978-80-247-1942-9.

Původní práce

Rok 2011

 • Zech NH, Murtinger M, Uher P. Pregnancy after ovarian superovulation by transdermal delivery of follicle-stimulating hormone. Fertil Steril. 2011 Apr 15. [Epub ahead of print]
 • Houdek Z, Cendelin J, Kulda V, Babuška V, Vožeh F, Hatina J, Kraličková M, Pacherník J, Uher P: Preliminary study of P19-derived neuroprogenitors and naive cells survival after the intracerebellar application in B6CBA mice dopsat kde prijato - milena

Rok 2010

 • Babuška V, Kulda V, Houdek Z, Pešta M, Cendelín J, Zech N, Pacherník J, Vožeh F, Uher P, Králíčková M. Characterization of P19 cells during retinoic acid induced differentiation. Prague Med Rep. 2010;111(4):289-99.

Rok 2009

 • Uher P, Baborova P, Kralickova M, Zech MH, Verlinsky Y, Zech NH. Non-informative results and monosomies in PGD: the importance of a third round of re-hybridization.Reprod Biomed Online. 2009 Oct;19(4):539-46.
 • Novotný Z, Krízan J, Síma R, Síma P, Uher P, Zech N, Hütelová R, Baborová P, Ulcová-Gallová Z, Subrt I, Ulmanová E, Houdek Z, Rokyta Z,Babuska V, Králícková M. Leukaemia inhibitory factor (LIF) gene mutations in women diagnosed with unexplained infertility and endometriosis have a negative impact on the IVF outcome. A pilot study. Folia Biol (Praha). 2009;55(3):92-7.
 • Zech NH, Baborova P, Corn C, Zech MH, Vanderzwalmen P, Uher P. Correlation between morphological semen parameters and sperm nuclear DNA damage: focus on the nuclear vacuoles and patient with environmental stress. J Androl 2009; 30 (Suppl S): 102,Journal of Andrology

Rok 2008

 • Uher P, Baborova P, Huttelova R, Kralickova M, Vanderzwalmen P, Zech N. Methodological aspects of attempts to trans-differentiate adult stem cells into embryonic-like cells in vitro. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2008 Dec;152(2):231-3.
 • Vanderzwalmen P, Hiemer A, Rubner P, Bach M, Neyer A, Stecher A, Uher P, Zintz M, Lejeune B, Vanderzwalmen S, Cassuto G, Zech NH. Blastocyst development after sperm selection at high magnification is associated with size and number of nuclear vacuoles. Reprod Biomed Online. 2008 Nov;17(5):617-27.

Rok 2007

 • Králícková M, Ulcová-Gallová Z, Síma R, Vanecek T, Síma P, Krizan J, Suchá R, Uher P, Hes O, Novotný Z, Rokyta Z, Vetvicka V. Association of the leukemia inhibitory factor gene mutation and the antiphospholipid antibodies in the peripheral blood of infertile women. Folia Microbiol (Praha).  2007; 52(5): 543-8.
 • Králícková M, Síma R, Martínek P, Vanecek T, Ulcová-Gallová Z, Síma P, Krizan J, Kalis V, Stepán Jr, Stepán J, Rokyta Z, Uher P, Hes O. The leukemia inhibitory factor gene mutations in the population of infertile women: the heterozygote transition G to A on the position 3400 does not affect the outcome of the infertility treatment. Ceska Gynekol. 2007 Aug;72(4):293-8.
 • Uher P, Hüttelová R, Králícková M, Novotný Z, Rokyta Z, Vanderzwalmen P, Zech N. How can the haematopoietic stem cells from the umbilical cord blood be de-differentiated in vitro? Our first results using the co-cultivation systems. Ceska Gynekol. 2007 Aug;72(4):280-3.

Rok 2006

 • Kralickova M, Sima R, Vanecek T, Sima P, Rokyta Z, Ulcova-Gallova Z, Sucha R, Uher P, Hes O. Leukemia inhibitory factor gene mutations in the population of infertile women are not restricted to nulligravid patients. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2006 Aug;127(2):231-5. Epub 2006 Mar 20.

Rok 2005

 • Kralickova M, Sima R, Vanecek T, Ulcova – Gallova Z, Sima P, Krizan J, Rokyta Z, Sucha R, Uher P, Hes O. Příspěvek k poznání imunogenetického pozadí implantace embrya: popis přirozeně se vyskytujících mutací v genech kódující cytokiny. Plzeň. lék. sborník., Suppl. 80, 2005: 117-121.

Přednášky a abstrakta ze sjezdů a sympozií

Rok 2010

 • Hüttelova R, Kleibl Z, Kleiblova P, Visnova H, Uher P. PCR-PGD pro hereditární nádorové syndromy – first report pro BRCA1/2. 9. česko-slovenská konference Reprodukční gynekologie, brno, 9. – 10. listopad, 2010. Souhrn publikován v Praktická gynekologie, 2010, 13 (suppl. 1): 13-14.
 • Hüttelova R, Visnova H, Uher P. Vitrifikace oocytů v případech nedostupnosti spermií při programu IVF. 9. česko-slovenská konference Reprodukční gynekologie, 9. česko-slovenská konference Reprodukční gynekologie, brno, 9. – 10. listopad, 2010. Souhrn publikován v Praktická gynekologie, 2010, 13 (suppl. 1): 13-14.
 • Pitule P, Cedíková M, Houdek Z, Cendelín J, Kulda V, Králíčková M, Vožeh F, Babuška V, Pacherník J, Zech N, Uher P. The comparison of the survival of P19-derived neuroprogenitors and P19 naïve cells after intracerebellar application in a mice model with and without neurodegeneration. 8th International Stem Cell School in Regenerative Medicine.Stockholm, Sweden, September 3rd - 5th, 2010.
 • Králíčková M, Houdek Z, Cendelín J, Kulda V, Vožeh F,  Babuška V, Hatina J, Zech N, Uher P, Pacherník J. Význam nádorových kmenových buněk a možnosti kmenových buněk v terapii nádorů. Prezentováno na Postgraduálních lékařských dnech 2010, Plzeň, 9.-11. února 2010. Abstrakt publikován ve Sborníku abstrakt, s. 15-16.

Rok 2009

 • Uher P: PGD – eine Kontroverse in der Reproduktionsmedizin, vyžádaná přednáška, 25. Jahrestagung der Österreichen Gesellschaft für Reproduktionsmedizin in Saalfelden, Österreich, 8.-10. Oktober, 2009
 • Houdek Z, Hűttelová R, Cendelín J, Králíčková M, Zech N, Pacherník J, Uher P. Přežívání a diferenciace P19-odvozených neuroprogenitorů u myší typu Lurcher. Pilotní studie. 8. česko-slovenská konference Reprodukční gynekologie, brno, 12. – 13. listopadu 2009. Souhrn publikován v Praktická gynekologie, 2009, 13 (suppl. 1): s. 13-14.
 • Houdek Z, Cendelín J, Kulda V, Králíčková M, Vožeh F, Babuška V, Hatina J, Pacherník J, Zech N, Uher P. Comparison of survival and further differentiation of P19-derived neuroprogenitors and p19 naive cells in A model of neurodegeneration. pilot results. It will be presented at Joint Conference of the Czech and Slovak Neuroscience Societies Prague, Czech Republic, November 2nd – 4th, 2009. Abstract published in Programme and Abstracts, p. 67.
 • Veselá I, Kotasová H, Houdek Z, Králíčková M, Procházková J, Uher P, Pacherník J. Neural differentiation of mouse embryonic stem cells – the role of LIF signaling. 7th Stem Cell School in Regenerative Medicine, Prague, Czech Republic, November 2nd – 7th, 2009. Abstract published in Proceedings, p. 81.
 • Houdek Z, Cendelín J, Kulda V, Králíčková M, Vožeh F, Babuška V, Hatina J, Zech N, Pacherník J, Uher P. Does the neurodegeneration in Lurcher mutant mice affect the survival and further differentiation of P19-derived neuroprogenitors? pilot results. World Conference on Regenerative Medicine, October 29th – 31th, 2009, Leipzig. Abstract published in Regenerative Medicine, 2009, 4(6), suppl. 2, p. 102.
 • Kralickova M, Uher P, Sima R, Huttelova R, Baborova P, Houdek Z, Zech NH. Leukemia inhibitory factor (LIF) gene mutations in women diagnosed with idiopathic infertility and endometriosis have a negative impact on the IVF/ICSI outcome. Presented at 7th European Congress of Reproductive Immunology, September 16th – 20th, 2009, Marathon, Greece.  Abstract published in J Reprod Immunology, 2009; 81(2): p. 155-156.
 • Houdek Z, Cendelín J, Kulda V, Babuška V, Vožeh F, Králíčková M, Hatina J, Uher P, Zech N, Pacherník J. The comparison of P19-derived neuroprogenitors and undifferentiated cells survival after intracerebellar application into B6CBA mice. Presented at Morphology 2009, September 7th – 9th, 2009, Plzeň. Abstract published in Morphology 2009, Proceedings of congress, ISBN: 978-80-254-3882-4, p. 75.
 • Králíčková M, Houdek Z, Šíma R, Uher P, Hűttelová R, Baborová P, Křížan J, Šíma P, Zech N. The developmental potential of embryo and the success of infertility treatment correlate with the presence of leukemia inhibitory factor (LIF) gene mutations and natural killer T (NKT) cells in follicular fluid in infertile women. Presented at Morphology 2009, September 7th – 9th, 2009, Plzeň. Abstract published in Morphology 2009, Proceedings of congress, p. 95, ISBN: 978-80-254-3882-4.
 • Zech NH, Babarova  P, Uher P, Harton G, Mariani B, Thornhill A, Griffin DK, Handyside AH. Genome-wide karyomapping in a reciprocal translocation carrier combines detection of chromosomal imbalance, segregation analysis and 24 chromosome aneuploidy screening. 25th Annual Meeting of the ESHRE, Amsterdam, Netherlands, June 28 th – July 1st, 2009. Human Reprod 2009; 24 (Suppl 1):i67 (P-525)
 • Baborova P, Uher P, Zech N. Random or non – random compound aneuploidy. 9th PGDIS, Miami, USA – Florida, April 23rd – 25th, 2009. Human Reprod 2009; 24(1): i111.
 • Baborova P, Uher P, Stecher A, Vanderzwalmen P, Corn C, Zech NH. Correlation between morphological semen parameters and sperm nuclear DNA damage: focus on the nuclear vacuoles. Medimont International Proceedings. Edited by J.L. Ballescà and R. Oliva; 9th International Congress of Andrology, Barcelona, Spain, March 7th-11th, 2009, ISBN: 978-88-7587-530-5.

Rok 2008

 • Baborova P, Uher P, Losan P, Martinek P, Kralickova M. The use of telomeric probes in PGS – selecting cathegories for which it has the biggest benefit. 24th Annual Meeting of the ESHRE , Barcelona, Spain, July 7th – 9th, 2008. RBMOnline 2008, 16(3): p–19.

Rok 2007

 • Baborova P, Uher P, Chmura M. Využití technik nukleární konverse v PGD strukturních abnormit. 17. sympozium asistované reprodukce, Brno, Česká republika, listopad 21. – 22., 2007. Souhrn je uveden v Praktická gynekologie 2007; 11(6): p-272.
  Hüttelova R, Uher P, Petrikova V, Zech H. Benefit IMSI ve srovnání s konvenční ICSI. 17. sympozium asistované reprodukce, Brno, Česká republika, listopad 21. – 22., 2007. Souhrn je uveden v Praktická gynekologie 2007; 11(6): p-268.
  Uher P, Baborova P, Visnova H, Losan P, Martinek P. Naše zkušenosti s preimplantační genetickou diagnostikou. 17. sympozium asistované reprodukce, Brno, Česká republika, listopad 21. – 22., 2007. Souhrn je uveden v Praktická gynekologie 2007; 11(6): p-273.
  Uher P. Egg donattion. Seminar in der Reproduktionsmedizin, Bregenz, Austria, 16th November, 2007.
  Zech NH, Bach M, Neyer T, Stecher A, Zintz M, Petra Baborova, Uher P, Vanderzwalmen P. Blastocyst formation after intracytoplasmic morphologically selected sperm injection (IMSI) according to the morphological integrity of human sperm nuclei. 63th Annual Meeting  ASRM, Washington, USA, October 13th – 17th, 2007.Fertil Steril 2007; 88(Suppl 1): P-86.
  Zech N, Stecher A, Uher P,Baborová P,Vanderzwalmen P. Embryo development to day 5 and pregnancies after ICSI or intracytoplasmic morphologically selected sperm injection (IMSI) in patients with previous failure of implantation: a sibling oocytes study. 63th Annual Meeting  ASRM, Washington, USA, October 13th – 17th, 2007. Fertil Steril 2007; 88(Suppl 1):
  P-771.

  Uher P, Novotny Z, Rokyta Z Možnosti preimplantační diagnostiky v Plzni. Seminář SSG ČR, 7.6.2007
  Uher P, Losan P, Baborova P, Martinek P. Naše zkušenosti s preimplantační genetickou analýzou. Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 40. výroční cytogenetická konference, Praha, září 19. – 21., 2007.
  Bach M, Neyer A, Stecher A, Uher P, Vanderzwalmen P, Zintz M, Zech N. Morphological integrity of human sperm nuclei and blastocyst formation after intracytoplasmic morphologically selected sperm injection (IMSI). 23th Annual Meeting of the ESHRE, Lyon, France, July 1st – 4th, 2007. Hum Reprod 2007; 22(Suppl. 1): i108 (O-273).

Rok 2006

 • Kralickova M, Uher P, Ulcova-Gallova Z, Sima R, Vaněček T, Sucha R, Krizan J, Sima P, Rokyta Z. The Leukemia Inhibitory Factor G gene. Mutations affect Fertility- to Whom and How? Fourth European Congress of Reproductive Imunology, Graz, Austria, July 5th – 9th, 2006. Am J Reprod Immunol. 2006; 56 (1): p.20.
 • Zech N, Stecher A, Zech H, Uher P, Vanderzwalmen P. Prospective analysis of embryo development to day 5 and transfer outcomes in sequential medium (G1.3–G2.3) vs. a one step protocol (Global medium). 22th Annual meeting of the ESHRE, Prague, Czech Republic, June 18th – 21st, 2006. Human Reprod 2006; 21(Suppl 1): i162 (P-432)
 • Köstenbauer S, Vanderzwalme P, Uher P, Sedlmayr P, Dorhr G, Zech N. De – differention of stem cells from human umibilical cord blood into cells with embryonic characteristic. 22. Sjezd rakouské společnosti pro reprodukční medicínu a endoktinologii, Linz, Austria, October, 2006. J Reproduktionsmed Endokrinol 2006; 4: 261.
 • Spitzer D, Haidbauer R, Uher P, Zech H. Österreich auf dem Weg zum „Single Embryo Transfer“. 22. Sjezd rakouské společnosti pro reprodukční medicínu a endoktinologii, Linz, Austria, October, 2006. J Reproduktionsmed Endokrinol 2006; 4: 261.
 • Uher P Past-present-future reprodukční medicíny, Seminář západočeských gynekologů a GK FN Plzeň, Plzeň 9.12.2006

Rok 2005

 • Uher P Současné možnosti preimplantační genetické doagnostiky FISH a PCR. Seminář západočeských gynekologů SSG ČR, Plzeň, 2.4.2005

Rok 2004

 • Uher P. ISO - Certifikace – cesta ke zlepšení výsledků v léčbě neplodnosti. Plzeňské setkání gynekologů pořádané GK FN UK Plzeň, prosinec, 2004.

Rok 2003

 • Uher P, Van Rooij N, Rink K. Telemedizin erhöht die Qualitätskontrolle bei der Sterilitätsbehandlung. 19. Jahrestagung der österreichischen Gesellschaft für Reproduktionsmedizin und Endokrinologie, Bregenz, Austria, October, 2003.

Rok 1998

 • Uher P. Porod do vody – pro und kontra. III. Rakousko-česká konference – Mýty v porodnictví, Brno, 1998.

Rok 1997

 • Neunteufel W, Uher P. Zusammenarbeit von niedergelassenen Ärzten und dem Krankenhaus bei der Behandlung der Stressinkontinenz. II. rakousko-české symposium v urologii, Brno 1997.

Rok 1992

 • Uher P, Zakova J. Computer controled open freezing system for kryopreservation of humanen gametes and embryos. II.mezinárodní symposium asistované reprodukce, Brno, 1992.
  Uher P. Ethical and law problems of heterologous insemination. II. mezinárodní symposium asistované reprodukce, Brno, 1992.

Rok 1991

 • Uher P, Ventruba P. Omyly v interpretaci ultrazvukových nálezů v klinické praxi. XXXIII. Celostátní seminář v Brně, 1991.
 • Vyslouzil M, Uher P. Obesita – risikový faktor těhotenství. XXXIII. Celostátní seminář v Brně, 1991.
 • Kriz J, Uher P. Nezvyklá lokalizace abdominální gravidity. XXXIII. Celostátní seminář v Brně, 1991.
 • Uher P. Vyhodnoceni urologického score pomocí PC. XXXIII. Celostátní seminář v Brně, 1991.
 • Uher P, Ventruba P. Komplikované krvácení po embryotransferu. Gynekologická konference v Praze, 1991.
 • Uher P,  Ventruba P, Pilka L. Aktuální stav a problémy asistované reprodukce v CSFR. Gynäkol. Kongress in Dresden, 1991.

Rok 1989

 • Uher P. Naše zkušenosti s endoskopickou suspensí podle Stameye.  Celostátní konference, Teplice, 1989.

Rok 1986

 • Unzeitig V, Cupr Z, Uher P. Vaginální infekce a jejich vztah k zánětům malé pánve. Celostátní konference, Hradec Králové, 1986.
 • Kriz J, Soska J, Uher P. Epidemiologie a léčba zánětů malé pánve na 1. ženské klinice v Brně. Celostátní konference, Hradec Králové, 1986.

Rok 1985

 • Uher P, Nazari H. Schwangerschaft und Geburt bei einer Mutter mit Histiozytosis X. XXVII. Celostátní seminář v Gynekologii, Znojmo 1985.
 • Uher P, Unzeitig V. Kolize dvojčat. XXVII. Celostátní seminář, Znojmo, 1985.
powered by Lékaři Online

Kontakt

FertiCare SE
Radlická 3185/1c , Praha 5, 150 00

Kliniky:
FertiCare Karlsbad Fertility:
Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary
FertiCare Prague:
Radlická 3185/1c, Praha 5

© 2014 - 2020 Karlsbad Fertility - FertiCare SE
FertiCare SE is member of the group formed by Universal Clinics S.L.U. and Dr Petr Uher and their respective subsidiaries.