Naše klinika i nadále v provozu
Situace ohledně onemocnění Covid 19 se velmi rychle mění. Naše kliniky v Praze, Karlových Varech i ve Znojmě však zůstávají stále otevřené při dodržování všech nejpřísnějších opatření tak, abychom vám poskytli kvalitní a bezpečnou péči. Je samozřejmostí, že se řídíme doporučeními ESHRE a SAR ČGPS. K dispozici jsou nadále také možnosti online konzultací. Pokud nás kontaktujete, rádi vám poskytneme aktuální informace. Více informací

Objednat
Špičková lékařka se zkušenostmi z gynekologicko-porodnického oddělení v karlovarské nemocnici, kde také vedla ambulanci dětské gynekologie. “Oblast reprodukční medicíny je ze své podstaty velmi intimní disciplínou. Je důležité, aby byl ve vedení každé kliniky, zabývající se umělým oplodněním, dostatek žen: z praxe víme, že se pacientky při komunikaci ohledně léčby cítí komfortněji.”

Rychlé informace

Odborná praxe

 • 2008 - dosud Institut reprodukční medicíny a genetiky s.r.o v Karlových Varech
 • 2008 - dosud vlastní privátní gynekologická ordinace v Karlových Varech
 • 2006 - 2008 lnstitut reprodukční medicíny a endokrinologie Fakultní nemocnice Plzeň (součást IVF Zentren prof.Zech)
 • 2005 - dosud Asklepion – Lasercentrum s.r.o – odborný konzultant
 • 1998 - 2012 vedoucí lékařka odborné ambulance pro gynekologii dětí a dospívajících v Karlovarské krajské nemocnici
 • 1994 - 2012 sekundární lékařka gynekologicko – porodnického oddělení v Karlovarské krajské nemocnici

Vzdělání

 • 2015 atestace z reprodukční medicíny
 • 2002 nástavbová atestace z gynekologie dětí a dospívajících
 • 1997 atestace z gynekologie a porodnictví I. stupně
 • 1994 promoce na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni

Členství v odborných společnostech

 • Česká lékařská komora
 • Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP
 • sekce gynekologie dětí a dospívajících
 • sekce fetální medicíny
 • sekce asistované reprodukce
 • sekce ultrazvukové diagnostiky
 • European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)

Odborné stáže a postgraduální vzdělávání

 • 2012 - 2015 Kurzy IPVZ v asistované reprodukci – předatestační příprava
 • 1994 - 2016
   • Sympozia asistované reprodukce
   • Konference reprodukční gynekologie
   • Doškolovací dny (urogynekologický, endokrinologický)
   • Postgraduální vzdělávací kursy ČLK (prenatální diagnostiky, onkogynekologický)
   • Mezinárodní sympozium prenatální kardiologie
   • Celostátní kongresy ČGPS ČLS JEP
   • Sympozia sekcí fetální medicíny a ultrazvukové diagnostiky
   • Konference gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP
   • Konference sekce fetální medicíny ČLS JEP
 • Kongresy ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology)
   • 2015 Lisabon
   • 2014 Mnichov
   • 2013 Londýn
   • 2011 Stockholm
   • 2008 Barcelona
   • 2005 Praha
 • Světový kongres Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility (COGI) 2014
powered by Lékaři Online

Kontakt

FertiCare SE
Radlická 3185/1c , Praha 5, 150 00

Kliniky:
FertiCare Karlsbad Fertility:
Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary
FertiCare Prague:
Radlická 3185/1c, Praha 5

© 2014 - 2020 Karlsbad Fertility - FertiCare SE
FertiCare SE is member of the group formed by Universal Clinics S.L.U. and Dr Petr Uher and their respective subsidiaries.